Pauza de lectură

În fiecare zi, în programul școlii, sunt alocate 10 minute pentru lectură.
 Elevii își aduc cărțile pe care ei doresc să le citească în pauza de lectură. Pauza de lectură se organizează în pauza de la mijlocul programului zilnic. Lectura este liberă, într-o atmosferă plăcută, fără niciun fel de constrângeri din partea profesorului de la ora respectivă. Profesorul citește și el 10 minute, alături de elevi. La orele de dirigenție, profesorii diriginți alocă 10 minute pentru împărtășirea impresiilor din cărțile citite de elevi. În fiecare clasă se va realiza copacul lecturii care va conține cărțile pe care le-au citit elevii, cu o recomandare sau impresie din cărțile citite.