Anunt acordare rechizite scolare gratuite septembrie 2020

ANUNȚ

 

În perioada 07-17 septembrie 2020 se depun dosarele pentru acordare de rechizite școlare gratuite.

De acest drept beneficiază elevii din învățământul primar și gimnazial care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 nu depășeste 1115 de lei.

Documente necesare :

1. Cerere tip(se găsește la școală)

2. Declarație pe proprie răspundere(se găsește la școală)

3. Adeverință salariat cu venitul net la nivelul lunii iulie 2020 (doar pentru cei care sunt anagajați)

4. Adeverință venit luna iulie 2020 ANAF , pentru cei care nu sunt angajați ( se solicită la Primăria Butea)

5. Cupoane pensii luna iulie 2020 (acolo unde e cazul)

6. Cupoane alocații de stat luna iulie 2020

7. Adeverință ajutor social luna iulie 2020 ( acolo unde e cazul)

8. Adeverință șomaj (acolo unde este cazul)

9. Copie certificate căsătorie

10. Copii cărți de identitate părinți

11. Copii certificate naștere copii sub 18 ani aflați în întreținere

12.Alte documente doveditoare -procuri, etc.

 

Dosarele se depun la învățători, respectiv diriginți. Se depune un singur dosar pe familie.

 

Director,

Greta Predoi