Prezentare

Comuna Butea este situată în partea de sud-vest a teritoriului județului Iași, la aproximativ 70 km de municipiul Iași, de care este legat prin D.N.28,  modernizat, și D.C.82A, prevăzut cu îmbrăcăminți asfaltice ușoare, degradate. Teritoriul comunei se învecinează la nord cu teritoriul comunei Strunga, la vest cu comunele Al.I.Cuza și Mîrcești, la est cu comuna Oțeleni și la sud cu teritoriul județuIuiNeamț. Cel mai apropiat oraș din județ este Târgu Frumos, la 24 km spre nord, de care este legat pe D.N.28 și D.C.82A. La aceeași distanță, pe D.N.28 și D.N.2 este și municipiul Roman, din județul Neamț.
Comuna Butea face parte dintr-o enclavă de colonizare cu ceangăi, aduși din Ardeal acum cca 200 de ani, de religie romano-catolică, și care mai cuprinde în județul Iași comunele Mircești, Oțeleni, Hăîăucești și parțial Al.I.Cuza și Strunga, precum și mai multe comune limitrofe din județul Neamț. Aceste comunități se caracterizează printr-o mai mare coeziune și un nivel gospodăresc superior comunelor din jur.
Profilul social-economic este bazat în cea mai mare parte pe funcția agricolă, Ia care se adaugă unele activități de prelucrare a resurselor forestiere și de balastieră. Comuna mai dispune și de un potențial turistic reprezentat de Castelul Miclăușeni, biserica romano-catolică din Butea și cadrul natural deosebit de fermecător al zonei .


Ești curios să afli mai multe despre noi…..?
 
România este una dintre țările  Uniunii Europene; de aceea, tot ceea ce facem noi, profesorii, facem cu gîndul la viitor. România este o țară care se bucură de un peisaj frumos și diversificat: Carpații, Dunărea, Marea Neagră. În acest spațiu s-a format poporul român cu mii de ani în urmă și tot aici acum trăiesc si alte naționalități – maghiari, țigani, germani , ucrainieni, etc.
În partea nord-estică a României, în județul Iași, se află Butea, satul nostru. Acesta a fost atestat pentru prima dată în secolul al XVIII-lea. Începuturile educației în zonă datează din secolul al XIX-lea ,  când boierul Dimitrie Sturza și fiul său au angajat profesori particulari. În Butea copiii se vor bucura de prezența unei școli abia din anul 1886. Aici a fost, este și va fi mereu o lume de dascăli care investesc timpul și energia lor în formarea copiilor comunității .
Patronul spiritual al Școlii Gimnaziale  Butea , Dumitru Mărtinaș , a reprezentat pentru copii întruchiparea pedagogului desăvârșit și o ilustrare a idealului de perfecțiune. „La om totul trebuie să fie frumos, și fața, și sufletul și gândurile. Elevul trebuie să știe că personalitatea sa se poate manifesta liber. Elevul este o ființă prospătă, cu ochii larg deschiși către porțile necunoscutului, cu inima și gândurile însetate de tainele lumii”( Dumitru Mărtinaș). Profesorii și elevii școlii nostre încearcă să respecte aceste principii și să se pregătească pentru viitor.